ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี ตรวจสอบอะไรบ้าง ตรวจสอบโดยเครื่องมือที่ทันสมัย

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี
Lifestyle

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี ตรวจสอบอะไรบ้าง ตรวจสอบโดยเครื่องมือที่ทันสมัย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีในโรงงาน คือ กฎหมายของกระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงานปี พ.ศ. 2550 และกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2558

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม งานบำรุงรักษาไฟฟ้าที่ดี คือ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน สิ่งสำคัญของการบำรุงรักษาเชิงป้องกันคือการตรวจสอบสภาพ เพื่อให้ทราบว่าระบบหรืออุปกรณ์ใดมีการเสื่อมสภาพชำรุดเสียหายหรือไม่ ต้องบำรุงรักษาหรือไม่ใน การตรวจสอบสามารถทำได้ 2 แบบคือการตรวจสอบด้วยสายตาและการตรวจสอบด้วยเครื่องมือวัด ซึ่งจะต้องใช้เครื่องมือวัดที่ทันสมัยและผู้ใช้เครื่องมือวัดจะต้องมีความรู้มีความชำนาญด้วย การตรวจสอบสภาพทั่วไปของระบบไฟฟ้าเป็นการตรวจสอบที่ง่ายดาย อย่างไรก็ตามผู้ตรวจสอบจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากไฟฟ้า เพื่อป้องกันอย่างดีในการตรวจสอบ การสัมผัสส่วนใดจะต้องมีความมั่นใจว่าปลอดภัย ไม่มีไฟฟ้ารั่วไหลหรือมีการป้องกันอย่างเหมาะสมแล้ว

การตรวจสอบทั่วไปมีอะไรบ้าง

  • ตรวจสอบสายไฟ
  • เซอร์กิตเบรกเกอร์
  • ขั้วต่อหรือจุดต่อสาย
  • การระบายอากาศและท่อไอเสียสำหรับห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
  • การระบายอากาศในห้องไฟฟ้า
  • แบตเตอรี่
  • ฝุ่น หยากไย่โดยรอบและภายในตู้
  • ป้ายแจ้งเตือนต่างๆ
  • การต่อลงดินของส่วนที่เป็นโลหะเปิดโล่ง

นอกจากนั้นยังต้องตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า กำลังตู้เมนสวิตช์ แผงย่อย สภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆโคมไฟ หลอดไฟ และระบบไฟแสงสว่างด้วย

เครื่องมือที่ทันสมัยในการตรวจสอบ อาทิเช่น เครื่องวัดกระแส ความถี่ PF ฮาร์โมนิคส์ Power Quality Analyzer, กล้องอินฟาเรดตรวจจับความร้อน Thermography Scan, เครื่องมือตรวจวัดค่าความต้านทานดิน Earth Resistance Tester, เครื่องมือตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า Digital Multimeter, เครื่องมือตรวจวัดการรั่วไหลกระแสไฟฟ้า, การต่อสายดิน Volte alert  เป็นต้น

 ในปัจจุบันมีสถาบันที่ให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ตรวจสอบโดยวิศวกรมืออาชีพมาตรฐานสากล เลือกสถาบันที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ พร้อมทั้งมีบริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีและแผนการซื้อที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ ยิ่งมีส่วนลดให้ด้วยก็ยิ่งดี ให้บริการทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย ใช้เครื่องมือการตรวจสอบที่ทันสมัยมีมาตรฐานในระดับสากล ตรวจสอบพร้อมรองรับจัดทำเอกสารเพื่อเป็นหลักฐาน ให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าทั้งอาคาร คอนโด ร้านค้า บ้านพัก โรงงานอุตสาหกรรมหรือที่อยู่อาศัยโดยทั่วไป ให้บริการที่ครอบคลุมครบวงจร

ทั้งหมดนี้ ก็คงจะไขข้อสงสัยได้แล้วว่าตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจําปี ตรวจอะไรบ้าง ตรวจสอบด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยเป็นอย่างไรและสามารถใช้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าได้จากที่ไหน เลือกสถาบันการตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างไรให้คุ้มค่าและตอบโจทย์มากที่สุด

Back To Top