Coffee Beans by Dao

                มีแบรนด์ร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งที่เข้าถึงได้ง่าย แต่ให้บรรยากาศของภัตตาคารหรู เชื่อว่าคนกรุงเทพฯ หลายคนที่ชอบตระเวนรับประทานอาหารดี ๆ คงจะรู้จักร้านที่เรากำลังจะพูด… Continue reading

อาหาร

วิถีชีวิต หรือเวลาในการดำเนินชีวิตการทำงานของแต่ละคนนั้น ย่อมไม่เหมือนกันแน่นอน แต่ละคนทำงานเวลาไม่เท่ากัน บางคนทำงานหลายชั่วโมง บางคนทำงานมากกว่าเวลาพักผ่อนก็มี… Continue reading

อาหาร

เชื่อว่าทุกคน อยากจะมีหุ่นที่ดีเหมือนกัน และอยากกจะมีสัดส่วนหน้าตาเหมือนกับดารานายแบบทุกคน แต่เรื่องพวกนี้มันก็เป็นไปได้ยาก หากเราไม่ได้เกิดมาหน้าตาสวยหล่อ แต่ปัจจุบันๆ… Continue reading

อาหาร

อาหารบ้านเราถึงจะมีให้เลือกกินเยอะมากก็ตาม แต่ก็ต้องเลือกให้ดีเหมือนกัน เพราะไม่เช่นนั้น อาหารที่แสนอร่อยที่เราเลือกกิน มันก็สามารถทำความทุกข์ให้กับเราได้เหมือนกัน อย่างเช่นอาหารที่… Continue reading